Geld lenen van een particulier.

Wat als u een lening nodig heeft en de bank vindt u niet kredietwaardig genoeg? Wat als een zware BKR notering uit het verleden u nog steeds parten speelt bij het aanvragen en geaccepteerd krijgen van een lening? In dit soort gevallen is het wellicht interessant om geld te lenen van een particulier.

Wanneer men spreekt van geld lenen van een particulier, wordt al snel gedacht aan een persoonlijke lening via familie, vrienden of kennissen, en uiteraard is dit correct, maar er zijn meer mogelijkheden om geld te lenen van een particulier, wanneer de reguliere krediet verstrekkers geen uitkomst kunnen of willen bieden.

Via het Internet, zijn er vele plekken op de wereld waar particulieren leningen verstrekken aan diegenen, die dit wensen om bovengenoemde redenen. In dat soort gevallen wordt er niet enkel gekeken naar de financiƫle situatie, het leen verleden, maar wordt ook de menselijke situatie in acht genomen, en vaak betekend sympathie voor een ontstane situatie, de doorslag bij het verstrekken van een dergelijke particuliere lening.

De mensen welke leningen verstrekken via dergelijke web sites, zijn vaak vermogende personen, welke investeren op de beurzen te risicovol vinden, en door geld te lenen aan een particulier, trachten winst te maken met hun vermogen, tegen een veelal veel lager risico.

Sites waar u geld kunt lenen van een particulier, zijn veelvuldig aanwezig, en weldra ook in Nederland, waar hard aan de weg wordt getimmerd een dergelijke site te lanceren. Voorlopig kunt u al wel terecht in Europa, waar er reeds meerdere van dit soort portalen en online gemeenschappen bestaan waar u geld kunt lenen van een particulier.

Wanneer u geld leent van een particulier, zijn alle regels en wetten van kracht, welke gelden bij het aangaan van een persoonlijke lening. Zowel de leen voorwaarden als ook de te hanteren rente tarieven bij aflossing, worden vooraf bepaald bij het aangaan van de lening. Hierbij treedt de site op als getuige van deze overeenkomst, en bij problemen zal deze trachten te bemiddelen, of zelfs overgaan tot het nemen van juridische stappen. Bedenk daarom goed, alvorens een dergelijke lening aan te gaan, of u deze inderdaad volgens de overeenkomst terug kunt betalen, om achteraf niet in de problemen te geraken.

Geld lenen van een particulier, via het Internet is een mooi alternatief voor de reguliere krediet verstrekkers, welke door een vaak starre houding, personen afwijzen, welke wel degelijk in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor een lening. Geld lenen van een particulier, is dan een goede tweede optie, die wellicht zelfs wel eens goedkoper uit zou kunnen vallen, dan een reguliere lening.